รถตักหน้า-ขุดหลัง JCB / (Backhoe Loader)

ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ติดตั้งบุ้งกี๋สำหรับตักด้านหน้ารถ และ บุ้งกี๋สำหรับขุดด้านหลังรถ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถเปลี่ยนหัวเจาะสกัดคอนกรีตชนิด ไฮดรอลิก ( Hydraulic Breaker )

ใช้สําหรับ ตักดิน ผสมวัสดุหรือทํากองวัสดุ และวางท่อ ขุดดินใต้ระดับขึ้นมากองหรือเทใส่รถบรรทุกและขุดคูระบายน้ํา

Category: