รถแบ็คโฮ 200 + หัวสะกัด / (EXCAVATOR)

ใช้ในงานขุด และตักดิน ขนถ่ายสินค้า งานก่อสร้าง

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิคชนิดบุ้งกี๋ตักเข้าแขนมาตรฐาน. มีอยู่หลายขนาด แรงม้า สามารถถางป่า และขุดตักวัตถุ ใส่ภาชนะบรรทุกเพื่อขนย้าย ขุดบ่อ ลอกคลอง

 

รถขุดไฮดรอลิค  (EXCAVATOR)มีหลายขนาด ปรับตามสภาพการใช้งาน

โดยทั่วไปจะใช้ PC 200, ZX 200 , SH200 , SK200, XCMG215 ทางเรามีรถ ติดตั้ง หัวสกัด และลิบเปอร์(ขุดดินแข็ง)ไว้บริการด้วย

แบบแขนมาตรฐานขนาดความจุบุ้งกี๋ 0.8 ลบ.ม. ขนาดเครื่องยนต์ 110-153 แรงม้า สามารถขุดได้ 35-45 ลบ.ม./ชม.

 

Description

รถขนาดใหญ่