รถแบ็คโฮล้อยาง ขุด-ตัก / (HYDRAULIC WHEEL MOUNTED)

โดยทั่วไปเป็นบุ้งกี๋ตักลากเข้าพาตัวรถแล้วขับเคลื่อนด้วยล้อยางควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิคใช้ในงานขุดตักดินหรือวัสดุอื่น ๆ เช่นเดียวกับรถไฮดรอลิคขับเคลื่อนด้วยตีนตะขาบ มีขารองรับ (OUT RIGGER) เพื่อให้รถขุดมีการทรงตัวดีในขณะปฏิบัติงาน มีความคล่องตัวสูง สามารถเดินทางออกปฏิบัติงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่ห่างไกลได้รวดเร็วและวิ่งบนถนนหลวงได้ เหมาะกับงาน ขุดคลอง ขุดลอกคลองธรรมชาติ คลองระบายน้ำขนาดเล็ก ขุดร่องแกน ขุดดินใส่รถบรรทุก ทั้งดินอ่อนดินแข็ง และงานฝังท่อต่าง ๆ ที่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ