รถแบ็คโฮบูมยาว16 เมตร / (Long Boom)

สำหรับงานขุดลอกคลอง / แม่น้ำบูมยาวบูมขุดเป็นที่นิยมและมีประสิทธิภาพสูงในงานขุดลอก, ขุดลอกแม่น้ำ, ขุดลอกทะเล, ขุดลอกพอร์ต,บ่อขยะ  ฯลฯ งานขุดที่ต้องเอื้อมไกล ทางเราบุ้งกี๋ สำหรับ ตักขยะในแม่น้ำ ตักผักตบชวา ไว้บริการ