รถแบ็คโฮ ขนาดเล็ก SK35 – ZX33 / (EXCAVATOR)

ใช้ในงานขุด และตักดิน ขนถ่ายสินค้า งานก่อสร้าง

รถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิคชนิดบุ้งกี๋ตักเข้าแขนมาตรฐาน. มีอยู่หลายขนาด แรงม้า สามารถถางป่า และขุดตักวัตถุ ใส่ภาชนะบรรทุกเพื่อขนย้าย ขุดบ่อ ลอกคลอง

 

Description

รถขุดขนาดเล็ก(MINI EXCAVATOR) ใช้ในงานขุดที่พื้นจำกัด ทางเรามี แบบติดตั้งปลายสว่านไว้บริการด้วย

 

Operating Weight Canopy         : 3130 – 3540 kg Cab : 3310 – 3720 kg

Engine Rated Power                      : 21.2 kW (28.4 HP)

Backhoe Bucket ISO Heaped.   : 0.08 m3