รถเกรดเดอร์ เกลี่ยดิน / (MOTOR GRADER)Caterpilla 140G,140H

ลักษณะงานที่ใช้รถเกรดเดอร์

  1. การกระจายกองวัสดุ(spreading a pile)
  2. การปรับระดับพื้นที่ขรุขระ
  3. การตัดร่องน้ำ (cutting gutter) 
  4. งานถางป่า
  5. งานพื้นทางหินคลุก 

 

Description

รถเกรดเดอร์(MOTOR GRADER)สำหรับงานตัดผิวถนนลาน  หรือเกลี่ยพื้นผิวให้เรียบ นอกจากนี้ยังใช้ผสม(MiX)และกระจายวัสดุต่างๆในพื้นดิน เพื่อเตรียมดิน ให้มีความมั่นคงก่อนการปูถนน ทางเรามียางอะไหล่ กรณีมีเหตุยางรั่ว เราสามารถเปลี่ยนได้ไม่ให้ลูกค้ารอนาน  รถเกลี่ยดินเป็นเครื่องจักรกลอีกประเภทหนึ่งของเครื่องจักรกลงานดิน ซึ่งจะใช้ในงานขุด เกลี่ย และตบแต่งผิว สำหรับงานสร้างถนนหรืองานปรับระดับพื้น รถเกลี่ยจะเป็นเครื่องจักรกลล้อยางแบบ ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง มีทั้งแบบ 4 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ แบบ 6 ล้อ ขับเคลื่อน 2 ล้อ, 4 ล้อ และ 6 ล้อ ขนาดของตัวรถซึ่งนิยมกำหนดด้วยขนาดของเครื่องยนต์มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 50 แรงม้าจนถึง 350 แรงม้า ลักษณะของงานที่รถเกลี่ยดินสามารถทำได้นั้น มีหลายลักษณะงานด้วยกัน แต่ที่สำคัญ ๆ

ลักษณะงานที่ใช้รถเกรดเดอร์

  1. การกระจายกองวัสดุ(spreading a pile)

สามารถทำได้โดยการเลื่อนใบมีดออกด้านข้าง แล้วเข้าไปดันให้กองวัสดุกระจายออกทีละน้อย ซึ่ง ล้อของรถเกลี่ยจะไม่ปีนกองวัสดุ และในขณะที่ดันกองวัสดุออกก็ค่อย ๆ ยกใบมีดขึ้นเพื่อจะเกลี่ยวัสดุ ด้านหน้าของใบมีดให้กระจายออก 

  1. การปรับระดับพื้นที่ขรุขระ

 การปรับระดับพื้นที่ขรุขระ เช่น การซ่อมถนนลูกรังหรือถนนดินประเภทอื่น การปรับระดับ สามารถกระทำได้ โดยการขูดผิวพื้นเดิมที่ขรุขระออก ซึ่งในการขูดนั้นใบมีดของรถเกลี่ยจะลดลงและ เอียงให้วัสดุที่ถูกขูดออกไหลไปกองไว้ด้านข้าง หลังจากนั้นก็จะเกลี่ยกองวัสดุมายัง บริเวณที่ถูกขูดออกอีก และปรับให้ได้ระดับ 

  1. การตัดร่องน้ำ (cutting gutter) 

โดยทั่วไปแล้วในการสร้างถนน ขอบของถนนจะตัดเป็นร่องน้ำ ซึ่งรถเกลี่ยจะทำการตัดร่องน้ำโดย การกดใบมีดด้านที่จะตัดลง และยกใบมีดอกด้านหนึ่งขึ้นพร้อมกับเสียงใบมีดเพื่อให้วัสดุที่ถูกตัดออกมากอง ด้านข้าง การตัดนี้จะค่อยๆ ทำหลายๆ ครั้งจนได้ความลึกและความกว้างตามต้องการ ซึ่งการตัดอาจกระทำ สลับกับการเกลี่ยกองวัสดุที่ถูกตัดออกขึ้นมาบนพื้นถนน 

  1. งานถางป่า

กิจกรรมถากถาง (ป่าโปร่ง) ใช้รถปาดเกลี่ยดินขนาด 150 แรงม้าสามารถทำงานได้ 8 ไร่/วัน

  1. งานพื้นทางหินคลุก