รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ / (10 WHEELS DUMP TRUCK)

รถบรรทุกเทท้าย  10 ล้อ ขนาดความจุกระบะรถบรรทุก 10 ลบ.ม. สามารถขนย้ายวัสดุได้ 35-55 ลบ.ม./ชม. ที่ระยะทาง 1 กม.