รถบดสั่นสะเทือน 2 ล้อ / (2-wheel tandem rollers)

การใช้งาน

นำมาใช้ในงานบดอัดของชั้นดินตลอดจนชั้นพื้นทาง เหมาะกับดินที่มีส่วนคละดี (well graded) หินกรวดปนทราย ใช้กับดินที่มีมวลรวมละเอียด หรืองานเขื่อนดิน ไม่เหมาะกับงานปรับความเรียบของวัสดุประเภททราย (well-graded sands) หรือตะกอนทรายเม็ดละเอียดที่มีขนาดเม็ดสม่ำเสมอกัน(silty uniform sands) ส่วนใหญ่นิยมใช้บดอัดตอนปูยางมะตอย

Category: