รถกึ่งพ่วงพื้นเรียบ 12 เมตร

เป็นรถที่มีพื้นเรียบสำหรับบรรทุกสินค้าทั่วไป เช่น ชิ้นงาน โครงสร้าง เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ

ความกว้าง :2,500 mm.

ความยาว :12,000 mm.