เลือก”เช่ารถเทรลเลอร์” และ “รถบรรทุก” อย่างไรให้เหมาะกับงาน

การ เช่ารถเทรลเลอร์ รถบรรทุก รถพ่วง

เช่ารถเทรลเลอร์เครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง

การ เช่ารถเทรลเลอร์ รถที่เรามักจะคุ้นเคยกับชื่อที่เรียกว่า รถบรรทุก หรือรถพ่วง รถที่ใช้ในงานจำพวกงานก่อสร้างที่ทำหน้าที่ขนพวกอุปกรณ์ขนาดใหญ่ วัสดุก่อสร้าง หิน ดิน ทราย ปริมาณมากจึงทำให้ต้องใช้รถที่สามารถบรรทุกไปได้ ทำให้ต้องใช้รถเทรลเลอร์ในการขน และบรรทุก

 

รถพ่วง และรถบรรทุก

รถพ่วง เป็นรถที่ไม่มีเครื่องยนต์สำหรับเคลื่อนที่เองทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตัวเองจะต้องมีเครื่องจักรมาช่วยลาก ถึงอย่างนั้นรถพ่วงเป็นรถที่ใช้กันทั่วไปในการขนส่งสินค้า วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้เป็นสองชนิดย่อย ๆ คือ 1. รถพ่วง และ 2. รถกึ่งพ่วง

รถบรรทุก การใช้งานตามชื่อ  ใช้ในการขนส่งของ สินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นรถที่มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักของสินค้าได้มาก มีความทนทานสูง

ประเภทของการ เช่ารถเทรลเลอร์ แบบไหนเหมาะกับงานแบบไหน

1. รถเทรลเลอร์ ชนิด รถกึ่งพ่วง

เช่ารถกึ่งพ่วงสำหรับขนดิน หิน ทราย
(รถกึ่งพ่วง)

เป็นรถที่หลาย ๆ คนมักจะเรียกติดปากว่ารถเทรลเลอร์ รถกึ่งพวงจะมีลักษณะเป็นรถหัวลากที่ใช้ต่อกับหาง รถหัวลาก และรถกึ่งพ่วงจะรับน้ำหนักร่วมกัน ถ้าถอดรถกึ่งพ่วงออกรถลากจะไม่สามาขนย้ายอะไรได้ ทำให้รถหัวลาก และรถกึ่งพ่วงไม่สามารถทำงานแยกกันได้

รถกึ่งพ่วงเหมาะสำหรับงาน จำพวกที่ต้องขนสิ่งของขนาดใหญ่ เช่น พวกตู้คอนเทรนเนอร์ รถแบ็คโฮ เครื่องจักรใหญ่ ๆ

 1.   รถเทรลเลอร์พื้นเรียบรถเทรลเลอร์ชนิดนี้เป็นรถประเภทที่ เหมาะสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถใช้คน หรือ รถโฟล์คลิฟยกสินค้าได้ รถชนิดนี้สามารถใช้เครนที่ติดมากับรถสามารถโหลดสินค้าลงมาได้ ส่วนใหญ่จะเห็นรถชนิดนี้เอาผ้าคลุมสินค้าในการขนส่งเพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย
  เช่ารถเทรลเลอร์พื้นเรียบสำหรับงาน บรรทุกสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์ รถแม็คโคเล็ก ขนสินค้าที่ใช้แรงงานคนขนสินค้าไม่ได้ สินค้าที่ต้องการประหยัดเวลาในการขนส่ง
  ค่าเช่ารายวันราคาสำหรับนำไปใช้ในไซต์งาน 8,000 บาท (ราคานี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเช่าเพื่อจะขนเครื่องจักรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง)
 2. รถเทรลเลอร์หางโลวเบท

 

เช่ารถเทรลเลอร์โลวเบทสำหรับขนส่งรถแบ็คโฮ
(รถเทรลเลอร์โลวเบท)

รถเทรลเลอร์หางโลวเบท รถเทรลเลอร์ที่ใช้สำหรับขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ รถแบ็คโฮ หรือ ใช้ขนย้ายทาวเวอร์เครน ถังขนาดใหญ่ รถเทรลเลอร์หางโลวเบท มีหลายประเภทขึ้นอยู่กับขนาดของงาน มีขนาดตั้งแต่ 2เพลา 3เพลา 4เพลา ตามความเหมาะสม สามารถขนสินค้าที่น้ำหนักตั้งแต่ 25-80 ตันได้
เช่ารถเทรลเลอร์หางโลวเบทสำหรับงาน ขนย้ายเครื่องจักรขนาดใหญ่
ค่าเช่ารายวันราคาสำหรับนำไปใช้ในไซต์งาน 8,000 บาท (ราคานี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเช่าเพื่อจะขนเครื่องจักรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง)

2.

รถเทรลเลอร์ ชนิด รถที่ใช้บรรทุก

รถที่ใช้ในการขนสินค้า สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก มีขนาดและจำนวนล้อที่หลากหลาย ตั้งแต่ 4-24 ล้อ มีเพลาตั้งแต่ 1-7 เพลา

แบ่งตามประเภทของที่บรรทุก ได้ 6 อย่าง

 1.  รถกระบะบรรทุก
  เช่ารถบรรทุกสำหรับขนสินค้าทั่วไป
  (รถบรรทุก)

  มีลักษณะเป็นรถกระบะ จะมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้ เป็นรถ 4 ล้อ ใช้ขนของที่ไม่ใหญ่มาก ขนน้ำหนักได้ไม่มากรถ
  กระบะบรรทุกเหมาะสำหรับ บรรทุกของหลายประเภทที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก
  ค่าเช่ารายวันราคาสำหรับนำไปใช้ในไซต์งาน 2,500 บาท
  (ราคานี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเช่าเพื่อจะขนเครื่องจักรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง)

 2. รถบรรทุกของเหลว
  เช่ารถบรรทุกของเหลวสำหรับขนน้ำ
  (รถบรรทุกของเหลว)

  รถขนาดใหญ่ มีจำนวนล้อตั้งแต่4- 10 ล้อ สามารถขนของเหลวได้ตามความเหมาะสมและจะต้องเป็นประเภทที่มีความปลอดภัยไม่ใช่วัตถุอันตราย
  เช่ารถสิบล้อสำหรับงาน บรรทุกน้ำ ของเหลว
  ค่าเช่ารายวันราคาสำหรับนำไปใช้ในไซต์งาน 5,000-5,500 บาท

 3. รถตู้บรรทุก
  เช่ารถตู้สำหรับขนส่งสินค้า
  (รถตู้)

  รถสิบล้อตู้ทึบ รถชนิดนี้เป็นรถที่สามารถขนสินค้าได้หลากหลาย มีตั้งแต่ 4ล้อจนถึง 10 ล้อสามารถขนสินค้าที่หนักได้ตามขนาดของเพลารถ ขนสินค้าได้หลากหลาย ตู้ทึบมีไว้เพื่อป้องกันสินค้าภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย
  รถสิบล้อตู้ทึบเหมาะสำหรับงาน บรรทุกสินค้าทุกประเภท

 4. รถบรรทุกวัตถุอันตราย
  เช่ารถบรรทุกวัตถุอันตรายสำหรับขนสารเคมี เชื้อเพลิง
  (รถบรรทุกวัตถุอันตราย)

  เป็นรถที่มีความจำเพาะ เนื่องจากใช้เพื่อขนวัตถุอันตรายโดยเฉพาะ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ ซึ่งจะเป็นรถที่มีลักษณะเฉพาะและมีป้ายเตือนอย่างชัดเจน
  รถบรรทุกวัตถุันตรายเหมาะสำหรับงาน ขนวัตถุอันตรายโดยเฉพาะ

 5. รถบรรทุกเฉพาะกิจ
  เช่ารถบรรทุกเฉพาะกิจสำหรับขนปูน
  (รถบรรทุกเฉพาะกิจ)

  รถที่ต้องใช้การบรรทุกที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อใช้ในการเฉพาะ เช่น รถผสมปูนซีเมนต์  รถขยะ รถราดยาง จะสังเกตว่ารถมีลักษณะที่ต่างจากรถแบบอื่น
  รถบรรทุกเฉพาะกิจเหมาะสำหรับงาน บรรทุกสินค้าเฉพาะพิเศษ

 6. รถบรรทุก 6-10ล้อเทท้าย
  เช่ารถบรรทุกเทท้ายสำหรับขนดิน
  (รถบรรทุกเทท้าย)

  รถสำหรับการขนย้าย อุปกรณ์ต่าง ๆ  วัสดุก่อสร้าง ดิน หิน ทราย เพราะสามารถยกท้ายเทวัสดุก่อสร้างได้ ในการปรับพื้นที่นั้นจะต้องมีการขนย้ายดินเข้าออก เพื่อสะดวกในการทำงานของรถแบ็คโฮและรถบดในการปรับพื้นที่ รวมถึงการเช่าเพื่อบรรทุกผลิตผลทางการเกษตร หัวมัน ต้นมัน ข้าวโพด
  รถบรรทุกเทท้ายเหมาะสำหรับงาน ที่ต้องขนย้าย งานก่อสร้าง  ที่ต้องมีการเทวัสดุก่อสร้าง
  ค่าเช่ารายวันราคาสำหรับ 10 ล้อ(รวมคนขับ) นำไปใช้ในไซต์งาน 5,500 บาท
  (ราคานี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเช่าเพื่อจะขนเครื่องจักรจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง)

 

3. รถเทรลเลอร์ ชนิด รถพ่วง 

เช่ารถพ่วงสำหรังงานลากจูง
(รถพ่วง)

รถที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเองต้องใช้รถหัวลากสามารถ น้ำหนักของรถบางส่วนจะต้องเฉลี่ยนลงบนเพลาล้อของคันที่ลากจูง

หมาะสำหรับใช้ในการขนสินค้า มีหลายประเภท และ หลายขนาดตามจำนวนเพลาและล้อ

 1.  รถลากจูง
  เช่ารถลากจูงสำหรับขนรถแบ็คโฮ
  (รถลากจูง)

  เป็นรถที่มีลักษณะสำหรับใช้ในการลากรถพ่วง รถกึ่งพ่วง เพราะรถเหล่านั้นจะไม่สามารถขับเคลื่อนเองได้จึงต้องอาศัยรถลากในการเคลื่อนที่
  รถลากจูงเหมาะสำหรับงาน ลากจูง

 2. รถพ่วงคอก"เช่า<yoastmarkรถพ่วงคอก หรือ รถพ่วงคอกเกษตร รถพ่วงที่มีคอกสำหรับใช้บรรทุก ขนส่งสินค้าเกษตร ข้าว อาหารสัตว์ สัตว์ เช่น หมู วัว สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่เกิน 34 ตัน
  รถพ่วงคอกเหมาะสำหรับงาน บรรทุกสินค้าเกษตรทุกประเภท

นอกจากการดูว่าน้ำหนักของสินค้าที่ทำการขนย้ายด้วยรถเทรลเลอร์เหมาะสมกับชนิดและขนาดของรถแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการดูแลรักษา และเช็คการใช้งานเครื่องยนต์สม่ำเสมอด้วย เนื่องจากรถเทรลเลอร์เป็นรถที่ต้องขนสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และต้องเดินทางไปทั่ว ทำให้ควรมีการดูแล และเช็คให้ดีก่อนใช้งานทุกครั้ง ดังนี้

   • ควรใช้ยางใน ยางรอง ประเภทเดียวกัน
   • โครงสร้างของดอกยางควรใช้ให้เหมาะสมกับชนิดและสภาพการใช้งานของรถ
   • ควรมีฝาคลอบปิดวาล์วเติมลมยาง เพื่อป้องกันฝุ่น เศษดิน หิน ทราย
   • ควรจะขนส่งสินค้าให้มีน้ำหนักเหมาะสม เพราะถ้าน้ำหนักมากเกินจะส่งผลกับการขับขี่รถ
   • ความเร็วในการขับขี่ ควรขับตามความเร็วที่กำหนด
   • ควรจะตรวจเช็คลมยางสม่ำเสมอ เติมลมให้พอดี ควรที่จะเช็คทุกครั้งก่อนใช้งาน
   • คนขับควรจะมีประสบการณ์ในการขับรถเทรลเลอร์มาก่อน เนื่องจากเป็นรถขนาดใหญ่จึงทำให้ยากต่อการควบคุม และคนขับควรตรวจสภาพของตนให้ดีว่าพร้อมในการสัญจรหรือไม่เพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุ

รถบรรทุกต่าง ๆ รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ล้วนแล้วแต่ถูกเรียกรวม ๆ ว่าเป็นรถเทรลเลอร์ แต่แท้จริงแล้วรถแต่ละชนิด ก็มีคุณลักษณะเฉพาะของตนเอง แม้แต่รถที่มีคำเรียกเหมือนกัน เช่น รถบรรทุกเฉพาะกิจกับรถบรรทุกเทท้าย เป็นรถประเภทเดียวกันแต่การใช้งานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทำให้เวลาเลือกใช้รถควรเลือกให้เหมือนกับงาน เพราะงานที่ต่างชนิดกันก็จำเป็นต้องใช้รถที่ต่างกันออกไป ยกเว้นแต่เป็นงานที่มีความใกล้เคียงกัน แต่จะเหมาะสมถ้าใช้ให้ตรงกับประเภทงานตามชนิดของรถ เพื่อที่จะไม่ให้งานเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด และได้งานตามที่ต้องการ

หากต้องการเช่ารถเทรลเลอร์ ที่รองรับด้วยเครื่องจักรสภาพที่พร้อมให้บริการ พร้อมด้วยพนักงานขับรถเทรลเลอร์ที่มีความรู้ และประสบการณ์

   • เครื่องจักรสภาพใหม่ อุปกรณ์พร้อม
   • พร้อมเข้าทำงานระบบเชฟตี้ เต็ม100
   • มีเอกสารทะเบียน พรบ. ใบตรวจสภาพการพร้อมใช้งาน
   • ประกันอุบัติเหตุในไซด์งาน(PL)
   • คนขับมีความชำนาญในรถแต่ละประเภทเป็นอย่างดี
   • คนขับมีใบขับขี่ถูกต้องตามประเภทของรถ
   • มีใบรับรองคุณวุฒิในการใช้รถ(ใบเซอร์)

 

สามารถติดต่อ เช่ารถเทรลเลอร์ หรือ สอบถามได้ที่

โทรศัพท์ : 084-5565635090-2369336038-196547

E-mail  :   pornmae111@gmail.comjunchay_pt@hotmail.com

Facebook :  พรแม่  คอนสตรัคชั่น

Line ID  :   jun0845565633