เช่า”รถเกรดเดอร์” และรถบดสำหรับงานปรับที่ เคลียร์ริ่งพื้นที่

บริการเช่า "รถเกรดเดอร์" และรถบดสำหรับงานปรับที่ เคลียร์ริ่งพื้นที่ จ.ระยอง ชลบุรี

การเลือกเช่าเครื่องจักร และรถเกรดเดอร์ ในการเคลียร์ริ่งพื้นที่ ปรับที่ดิน

ก่อนที่จะเริ่มทำงานก่อสร้าง จะต้องมีการปรับพื้นที่ให้เกิดความเสมอกันก่อนนำไปใช้งาน โดยจำเป็นจะต้องเช่ารถเกรดเดอร์ในการเคลียร์พื้นที่ หากพื้นที่ หากเป็นงานต้องการมาตรฐานสูงในการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงาน ลานจอดรถ ซึ่งหากพื้นที่ที่ต้องการปรับนั้นมีความไม่เสมอกัน เป็นหลุมเป็นบ่อ จะต้องทำการถมดินเติมเข้าไป เพื่อปรับหน้าดินให้มีความสูงเท่ากันก่อน บริเวณที่ทำการปรับพื้นที่อาจทำการถมดินควบคู่กันไปด้วยการใช้รถบด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน อาทิ ดินที่เราได้จากการปรับที่ด้วยรถเกรดเดอร์ก็สามารถนำมาถมในพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้างได้ ในการปรับที่การถมดินไม่เพียงแค่ทำเพื่อปรับหน้าดินเท่านั้น ยังสามารถถมดินเพื่อกันน้ำท่วม รวมทั้งเพื่อความสวยงามของพื้นที่ได้อีกด้วย นอกจากการถมดินแล้ว การขุดดินก็จัดเป็นการปรับพื้นที่อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น การขุดดินปรับเป็นแนวเอียงสำหรับป้องกันดินถล่ม เป็นต้น การเช่ารถเกรดเดอร์สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งการปรับที่รกร้าง การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้าง การปรับที่เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย การปรับที่เพื่อการเกษตร การปรับที่เพื่อการคมนาคม เคลียร์พื้นที่สำหรับทำถนน การปรับที่เพื่อเตรียมขาย หรือเช่า ทั้งนี้การเตรียมพื้นที่ต้องอาศัยทั้งเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง คนขับที่มีความสามารถ สามารถดูหน้างานได้ และสภาพอากาศที่เหมาะสม

รถเกรดเดอร์ และเครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับการปรับพื้นที่

ในการปรับพื้นที่ หรือเคลียร์ริ่งพื้นที่ ต้องการการเตรียมพื้นที่หลายอย่าง จึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องจักรที่หลากหลาย ร่วมกันในการดำเนินการ  ได้แก่

 1. กล้องวัดระดับเช่า"รถเกรดเดอร์" รถบดสำหรับงานปรับที่ เคลียร์ริ่งพื้นที่ กล้องวัดระดับ สำหรับปรัยพื้นที่ในการปรับพื้นที่ให้มีความเสมอกัน จะต้องทำการวัดระดับความสูงของจุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ที่จะทำการเคลียร์ริ่งก่อน โดยใช้”กล้องวัดระดับ” ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือที่เรียกว่า “ช่างสำรวจ” เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และทราบความสูงต่ำของพื้นที่ในจุดที่เราต้องการนำมาใช้ในจัดการ และการคำนวณปริมาตรดินสำหรับการปรับพื้นที่ ว่าต้องมีการถมดินเพิ่มเติม หรือจะให้ขุดดินจากในพื้นที่ที่สูงมายังพื้นที่ที่ต่ำกว่า กล้องวัดระดับจึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นเพื่อให้ทราบว่าจะต้องใช้รถเกรดเดอร์ หรือรถบดเลยในการปรับพื้นที่หรือไม่
 2. รถสิบล้อเทท้าย (รถสิบล้อดั้ม)เช่ารถสิบล้อเทท้าย ขนดิน หิน ทรายเมื่อวัดระดับพื้นที่แล้ว ก็จะเห็นจุดที่มีระดับต่ำกว่า หรือสูงกว่าระดับที่ต้องการ จากนั้นจะต้องเช่ารถบรรทุกสิบล้อเทท้ายสำหรับขนดิน ซึ่งจะต้องขนดินเทดินให้กระจายไปยังจุดที่มีระดับต่ำกว่าในพื้นที่ เพื่อเตรียมให้รถเกรดเดอร์เกลี่ยหน้าดินในพื้นที่ต่าง ๆ โดยส่วนมากนั้นการคิดราคาการขนดินเพื่อมาถมเพิ่มเติมนั้นจะคิดราคาดินตามเที่ยว หรือตามคิวที่บรรทุกมา  นอกจากนี้รถบรรทุกสิบล้อสามารถใช้ในการขนย้ายวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ได้เช่นกัน เช่น ดิน หิน ทราย อุปกรณ์อื่น ๆ
 3. รถแม็คโค (รถแบ็คโฮ)เช่ารถแบคโฮ หรือรถแม็คโค ขุดดิน ปรับที่ ถมดินหลักจากที่ทำการเทดินตามจุดที่ต้องการปรับที่แล้ว รถแม็คโคจะทำหน้าที่ในขุด ตักหน้าดินบริเวณพื้นที่ที่สูงกว่าระดับ ควบคู่ไปกับรถบรรทุกสิบล้อเทท้ายที่จะต้องการเคลื่อนย้ายดินไปถมในพื้นที่ที่จะทำการปรับหน้าดินให้เท่ากัน หรือขุดดินเพื่อปรับพื้นที่ในการก่อสร้าง สามารถเลือกใช้รถแม็คโคแต่ละขนาด ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการ อาทิเช่น รถแม็คโคขนาดกลาง มีกำลัง แต่ก็สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่มีจำกัด และต้องการความสะดวกในการเข้าไปเคลียร์ริ่ง หรือรถแม็คโคขนาดใหญ่สำหรับพื้นที่ที่มีขนาดกว้างมาก ๆ หรือพื้นที่ที่มีหินแข็ง หรือสูงเกิน  1 เมตร เพราะต้องอาศัยแรง และกำลังมาก ๆ ในการปรับ เพื่อที่จะใช้ รถเกรดเดอร์ในการเกลี่ยหน้าดินในขั้นตอนต่อไป
 4. รถเกรดเดอร์เช่ารถเกรดเดอร์สำหรับงานปรับพื้นที่ ถมดิน เกลี่ยหน้าดินหลักจากที่ทำการถมดินตามจุดแล้ว จะต้องเช่ารถเกรดเดอร์ในการเกลี่ยดิน สามารถใช้รถเกรดสำหรับทำการตัดผิวดิน ขุดดิน เกลี่ยดิน ตบแต่งผิวดินให้เรียบสม่ำเสมอกันได้ นอกจากนั้นยังใช้ในการผสมและกระจายวัสดุต่างๆในดิน ตัดร่องน้ำ ถางป่า ทำถนน ตัดร่องน้ำ ซึ่งรถเกรดเดอร์เป็นรถที่มีความสำคัญมากในการปรับที่ให้เกิดความเรียบ เพื่อเป็นการเตรียมพื้นดินสำหรับใช้ในการปรับพื้นที่ในขั้นตอนต่อไป
 5. รถบดบริการให้เช่ารถบด สำหรับบดอัดหน้าดินสำหรับงานปรับพื้นที่ งานถนนหลังจากทำการเตรียมดินให้สม่ำเสมอด้วยรถเกรดเดอร์แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะต้องใช้รถบด ในการอัดดินให้แน่นเพื่อจัดเรียงโครงสร้างภายในดิน เป็นการลดการถล่มของเนื้อดิน นิยมให้รถบดล้อยางเนื่องจากสามารถทำงานได้รวดเร็วและสามารถทำดินให้แน่นได้ตามต้องการ ทำให้รถบดจัดเป็นอีกเครื่องจักรหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการปรับพื้นที่ ซึ่งการบดอัดนั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่ของดิน และขนาดของพื้นที่ที่ทำงาน

  โดยรถบดมีหลายประเภทในการเลือกเช่าตามความเหมาะสม
  1. รถบด 20 ตันล้อเรียบ                    ราคาต่อวัน  10,000 บาท โดยประมาณและไม่รวมค่าขนย้าย
  2. รถบด 4 ตัน                                    ราคาต่อวัน 5,000 บาท โดยประมาณและไม่รวมค่าขนย้าย
  3. รถบดตีนแกะ หรือรถบดล้อหนาม ราคาต่อวัน 10,000บาท โดยประมาณและไม่รวมค่าขนย้าย
  4. รถบดถนน 10  ตันล้อเรียบ            ราคาต่อวัน  8,000 บาท โดยประมาณและไม่รวมค่าขนย้าย
  5. รถบดล้อยาง                                  ราคาต่อวัน  6,000 บาทโดยประมาณและไม่รวมค่าขนย้าย
  6. รถบดสั่นสะเทือน 2 ล้อ (8 ตัน)     ราคาต่อวัน 8,000 บาท โดยประมาณและไม่รวมค่าขนย้าย

เกณฑ์ในพิจารณาก่อนทำการถมที่ดิน

 1. ดูว่าบริเวณพื้นที่เคยมีน้ำท่วมหรือไม่ ควรพิจารณาจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยท่วม
 2. ระดับน้ำของท่อประปา ควรทำการถมดินให้สูงกว่าระดับพื้นดินเพื่อให้น้ำระบายออกได้
 3. ควรถมให้ดินสูงกว่าระดับถนนหน้าบ้านประมาณ 1 เมตร
 4. ไม่ควรถมดินที่สูงเกินไป เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ เช่น น้ำไหลเข้าบ้านที่อยู่ติดกัน
 5. หากเป็นบ้านชั้นเดียว อาจทำการยกใต้ถุนให้สูง เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับใช้งานแทนการถมดินให้สูง

รถเกรดเดอร์ และรถบดจำเป็นแค่ไหนในการปรับพื้นที่ ?

สำหรับการปรับพื้นที่เพื่อจะทำการก่อสร้าง หรืองานที่ต้องการสเปกที่มาตรฐาน เมื่อทำการปรับหน้าดินให้มีความเรียบเสมอกันแล้ว แต่หน้าดินก็ไม่ได้ถูกเกลี่ยให้เรียบ และดินยังไม่มีความแน่นของโครงสร้างดินเนื่องจากยังไม่ได้ผ่านการอัดเนื้อดิน ทำให้ถ้าหากไม่ใช้รถเกรดเดอร์ และรถบดในการดำเนินการจะทำให้ขั้นตอนในการก่อสร้างเกิดความไม่สะดวก และอาจก่อให้เกิดอันตรายจากดินถล่ม ดินทรุดได้ เครื่องจักรทั้งสองอย่างนี้ จึงจัดเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จำเป็นมากในงานปรับพื้นที่ นอกจากนั้น จะเห็นได้ว่า รถเกรด และรถบดมักจะทำงานควบคู่กัน น้อยมากที่เรามักจะใช้แยกกัน เพราะเมื่อทำการเกลี่ยพื้นดินให้เรียบแล้วจะไม่ทำการบดอัดดินก็ไม่ได้ การปรับพื้นที่ขรุขระซ่อมถนนลูกรังรถเกรดจะทำการเกลี่ยปรับระดับและรถบดจะทำการอัดให้ถนนเรียบ

ขั้นตอนในการว่าจ้างการปรับพื้นที่ด้วย รถเกรดเดอร์ และรถบด

เช่า"รถเกรดเดอร์" รถบดสำหรับงานปรับที่ เคลียร์ริ่งพื้นที่
(งานปรับที่ เคลียร์ริ่งพื้นที่)
 1. ดูพื้นที่หน้างาน และทำการปรึกษา
  สอบถามเกี่ยวกับการปรับพื้นที่ว่าปรับสำหรับงานอะไร เช่น ก่อสร้าง ขุดบ่อ ทำถนน ปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำหรับทำการเกษตร หรือปรับที่สำหรับขาย ขนาดความกว้างของที่ดิน ดูลักษณะของดิน โดยการตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการปรับที่ว่าถูกต้องตามโฉนดที่ดิน จัดการติดต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และวางหมุดให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำรวจ และวัดค่าระดับพื้นดินสำหรับการดำเนินงานต่อไป
 2. ประเมินราคา และเครื่องจักรที่จำเป็นในการใช้งาน
  หลักจากตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการปรับที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการประเมินราคาค่าใช้จ่าย สำหรับการทำการปรับที่และค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรที่ต้องใช้ เพื่อที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
 3. ดำเนินงาน โดยใช้เครื่องจักรสำหรับการปรับพื้นที่
  เครื่องจักรที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับพื้นที่ อาทิเช่น กล้องวัดระดับ รถสิบล้อเทท้าย รถแม็คโค รถเกรดเดอร์ รถบด เพื่อใช้ในการดำเนินการดังต่อไปนี้  การเคลียร์พื้นที่ การถมดิน การบดอัดดิน การปาดผิวดินให้เรียบ และการตรวจสอบความหนาแน่นของดิน
 4. ส่งมอบงาน
  ควรมีการตรวจสอบงานเมื่อทำการปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อย เพื่อความเรียบร้อยของงาน เพื่อความสะดวก และความปลอดภัยในการนำไปใช้ในการก่อสร้างต่อ ๆ ไป

การตรวจงาน เพื่อป้องกันการแก้งานซ้ำซ้อน

งานปรับพื้นที่จะต้องมีการตรวจงาน ด้วยการใช้กล้องวัดระดับในการวัดความเท่ากันของพื้นที่ เนื่องจากกล้องวัดระดับสามารถประเมินความสูงพื้นดินที่ทำการปรับที่ได้ ทำให้ทราบถึงระดับความแตกต่างของพื้นที่  นอกจากนี้งานต้องต้องการมาตรฐานโรงงานการก่อสร้างยังมีการจ้างวิศวกรเพิ่มเติมเพื่อวัดความอัดแน่นของดินอีกด้วย เพราะหากไม่เป็นไปตามสเปกงานที่ต้องการ อาจจะต้องมีการถมดินเกรดพื้นที่เพื่อบดอัดอีกครั้ง โดยหากต้องแก้งานจะเป็นหน้าที่ของผู้ถูกจ้างที่จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานปรับแก้ให้ได้มาตรฐาน จึงเป็นข้อควรระวังในการเลือกจ้างในการปรับพื้นที่ว่าจะต้องมีการตรวจสอบงานให้ดีก่อน

ข้อระวังในการเลือกเช่ารถเกรดเดอร์ในการปรับพื้นที่

การเลือกเช่ารถเกรดเดอร์นั้นจะต้องดูทั้งความสามารถของคนขับ เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้งความสามารถในการขับ เพราะมีการควบคุมที่ยาก และเยอะกว่าเครื่องจักรอื่น ๆ พร้อมทั้งจะต้องมีความละเอียดรอบครอบ สามารถดูหน้างานได้ว่าจะต้องทำอะไรก่อน-หลัง เพื่อให้การทำงานตรงตามขั้นตอน ซึ่งทำให้การเช่ารถเกรดเดอร์นั้นมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับรถ หรือเครื่องจักรอื่น ๆ โดยหากคนขับไม่มีฝีมือ หรือดูงานไม่เป็นทำให้จะต้องแก้งาน และเสียเงินเพิ่มเติมในส่วนของค่าเช่ารายวันเพิ่มเติมอีกด้วย

 • บริษัทที่จ้างนั้นมีผลงานที่เห็นอย่างได้ชัด
 • คนขับมีประสบการณ์ มีใบเซอร์ รับรองคุณวุฒิ
 • มีประกันอุบัติเหตุในการทำงาน
 • มีเอกสาร พรบ. ใบตรวจสภาพการใช้งาน โดยวิศวกรที่ชำนาญการณ์
 • คนขับมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเครื่องจักรแต่ละประเภท
 • คนขับมีใบขับขี่ถูกต้องตามชนิดเครื่องจักรแต่ละประเภท
 • มีระบบ เซฟตี้ เต็ม 100

 

สามารถติดต่อ เช่ารถเกรดเดอร์ หรือ สอบถามได้ที่

โทรศัพท์ : 084-5565635090-2369336038-196547

E-mail  :   pornmae111@gmail.comjunchay_pt@hotmail.com

Facebook :  พรแม่  คอนสตรัคชั่น

Line ID  :   jun0845565633